menu
Området her har hatt bosetting siden tidlig steinalder. Her er det funnet fiskekroker av bein og spydspisser av flint samt gamle boplasser.Ved Vang kirke kan du se en runestein fra steinalderen. De funna som er gjort her er samlet på Valdres Folkemuseum på Fagernes.
Området var dekket med en 1000 meter tykk isbre til inntil ca 8000 år siden. Da den trakk seg tilbake kom de første menneskene hit. Klimaet ble varmere og varmere og for 5000 år siden vokste det stor furuskog her. Det var god jakt og godt fiske her og mang mennesker levde i primitive huler og etterhvert i steinhus. I jernalderen ble det produsert masse jern fra jernholdige myrer og du kan idag se restene etter et slikt anlegg i Børrelia.
I vikingetida ble det bygget bålvarder på fjellene her for å varsle om at fienden kom.
A Vardhovdtinden var en slik bålvarde. Det ble bygget mange kirker i området da kristendomen ble innført fra ca 1030. Stavkirkene ble gjerne bygget over gamle gudehov. Øye Stavkirke.
St.Thomaskirken ble revet pga. mye festing og handelsvirksomhet. Den kirken som står der idag er en kirke bygget på 50 tallet.
Alt av historisk interesse er samlet på Valdres folkemuseum.
Vi kan som din vert informere deg og guide deg gjennom historien om området.

vlagNO    vlag-duitsland    engelsevlag